• Česky
  • Deutsch

Překlady

Překládám v jazykových kombinacích čeština-angličtina, čeština-němčina oběma směry obecné, propagační i odborné texty. Rovněž nabízím korekturu německých i českých odborných textů. U překladu zachovávám původní grafickou úpravu, je-li výchozí text ve formátu, který je možné s běžně dostupným softwarem upravovat. Specializuji se na ekonomickou tématiku a expresní překlady. Složitější překlady konzultuji se zadavatelem.

Nejčastěji překládám:

  • firemní prezentace, katalogy, reklamní letáky, webové stránky,
  • obchodní korespondenci,
  • projektové žádosti, směrnice, prováděcí předpisy,
  • odborné ekonomické texty např. resumé diplomové a disertační práce nebo vědecké články.

Překlady se soudním ověřením neposkytuji. Tyto služby poskytují registrovaní překladatelé, kteří připojí překladatelskou doložku opatřenou kulatým razítkem.

Cena překladu

Cena překladu se odvíjí od 1 normostrany (1 800 znaků přeloženého textu) a rychlosti, kterou zákazník požaduje. Pro ocenění překladu mě kontaktujte.