Vyberte stránku

Eva Fielko

tlumočení a překlady

Lektorská činnost

Moje služby

Tlumočení

 • Tlumočení němčina
 • Tlumočení angličtina
 • Tlumočení po telefonu/přes skype
 • Simultánní tlumočení
l

Překlady

 • překlad čeština – němčina
 • překlad čeština – angličtina
 • propagační i odborné texty
 • korektura německých i českých odborných textů

Lektorská činnost

 • odborné kurzy
 • výuka angličtiny a němčiny
 • správný výběr jazykového kurzu
 • životopisy v AJ a NJ
 • vstup na německý trh

O mně

Svou firmu jsem založila v roce 2003. Věnuji se tlumočení němčiny a obousměrným překladům, tedy z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny. K mým oblíbeným tématům tlumočení patří technologie, IT, smart cities, automotive, životní prostředí, environmentální výchova, doprava, veřejné zakázky, avšak tlumočení je natolik rozmanité, že mám zkušenosti i s jinými tématy.

Více než patnáct let se zabývám výukou anglického jazyka, zejména individuální výukou obecné, obchodní a odborné angličtiny všech úrovní.

Od roku 2011 se věnuji lektorské činnosti. 

Tlumočení

Nabízím tlumočení němčiny nebo tlumočení angličtiny, popřípadě kombinaci obou jazyků během jednání. Tlumočení má mnoho podob: obchodní jednání, školení, tlumočení ve výrobě, doprovodné tlumočení při prohlídce závodu/provozovny, audit apod. Tlumočník se tedy ne vždy usadí za stolem, často následuje klienty do výroby kvůli školení nebo auditu, případně doprovází venku např. při stavebních pracích či projektových dnech environmentální výchovy.   

Pro hladký průběh mezinárodního jednání či konference je tlumočení velmi důležité. A neméně důležitá je příprava a informování tlumočníka o průběhu setkání.

Na mezinárodní konferenci zajišťuji simultánní tlumočení. Simultánní neboli konferenční tlumočení vyžaduje speciální tlumočnickou techniku a dva zkušené tlumočníky, kteří se při tlumočení střídají.

Pro informace k Vaší zakázce či cenovou nabídku mě prosím kontaktujte.

překlady

Překládám v jazykových kombinacích čeština-němčina a čeština-angličtina, oběma směry obecné, propagační i odborné texty. Rovněž nabízím korekturu německých i českých odborných textů. U překladu zachovávám původní grafickou úpravu, je-li výchozí text ve formátu, který je možné s běžně dostupným softwarem upravovat. Specializuji se na ekonomickou tématiku a expresní překlady.

Nejčastěji překládám:

 • firemní prezentace, katalogy, reklamní letáky, webové stránky,
 • obchodní korespondenci,
 • projektové žádosti, směrnice, prováděcí předpisy,
 • odborné ekonomické texty např. resumé diplomové a disertační práce nebo vědecké články

Cena překladu

Cena překladu se odvíjí od 1 normostrany, odbornosti, rychlosti a formátu, který zákazník požaduje. Pro nacenění konkrétního překladu mě prosím kontaktujte.

Lektorská činnost

Odborné kurzy

Od roku 2011 lektoruji témata z oblasti managementu a podnikové ekonomiky. K vyhledávaným firemním kurzům patří Ekonomika pro neekonomy, Základy účetnictví, Finanční řízení pro neekonomy, Projektový management, Inovační management, Řízení změn, Management lidských zdrojů a s ním související Pracovní právo. I v rámci těchto kurzů uplatňuji zkušenosti z mezinárodního, zejména německy mluvícího prostředí.

Lektoruji i v němčině a angličtině.

w

Výuka angličtiny a němčiny

Věnuji se výuce anglického i německého jazyka všech úrovní, zejména obchodní a odborné angličtiny pokročilých úrovní. Zaměřuji se na výuku individuálních kurzů, využívám moderní metody a kladu ve výuce důraz na mluvené slovo. Pokud nestíháte do kurzů chodit, nabízím výuku přes Skype, která je plnohodnotnou alternativou přímé výuky.

Z

Správný výběr jazykového kurzu

Vybíráte jazykový kurz a neumíte se v nabídce zorientovat? Už jste několikrát začínali a vždy skončili u minulého času? Potíž nemusí být ve Vás, ale třeba jen ve špatně zvoleném kurzu. Poskytnu Vám konzultaci, na které zjistíte Vaši úroveň a ujasníte si cíle a pomohu Vám vybrat kurz ze široké nabídky komerčních kurzů.

i

Zpracování životopisu a motivačního dopisu v angličtině / němčině

Hledáte novou práci a chystáte se na pohovor? Vyžaduje Váš zaměstnavatel znalost cizího jazyka? Poskytuji konzultace ke zpracování Vašeho životopisu v cizím jazyce a motivačního dopisu jako odpovědi na inzerovanou pozici. Na Vaše přání můžeme zkusit i model přijímacího pohovoru, aby Vás otázky v cizím jazyce nepřekvapily.

Vstup na německý trh

Zvažuje Vaše firma vstup na německy mluvící trh? Hledáte základní informace a potřebujete se zorientovat? Nabízím rešerši dle Vašeho zadání, pomoc při přípravě nabídky či kontaktování zákazníků.